Nordbygg Takst AS
Linjeveien 1B, Ottestad 2312 Hedmark, Norway Tel: 91731273 Contact Us Website Sign in | ClickBook Information
Welcome!Tilstandsrapport, Lån- og verditakst av bolig og fritidseiendom
Customer Site / Mobile Location - Please select a Service
People & Resources
Jostein Engh
Takstmann
TERMS & CONDITIONS

Befaringen vil ta ca 2 timer. Ber om at du finner fram følgende papirer:

* Skjøte

* Målebrev

* Tegninger

* Forsikringspolisen

* Ligningsverdien

* Kommunal eiendomsskatt

* Kommunale avgifter

Har det vært kontroller i bygingen fra for eksempel feier, el- tilsyn, radonmålinger med mer, er det ønskelig at dokumentasjon er fremlagt. Under befaring er det ønskelig å se: Under badekar- dusjkabinett, se i sluk i gulv (ønskelig at de er rengjort), røropplegg i skap på kjøkken og bad, tekniske installasjoner som el- skap, røropplegg ved vanninntak mm. Ordnet med adkomst til krypkjeller, loft, kjeller yttervegger, boder og lignende. Åpne luker sette opp stiger. Husk å informere leiebore om takstbefaring så de er forberedt på besøk. Befaringen går raskere i en ryddig bolig.

Vi ønsker videre at eier utarbeider et oppsett over påkostninger, vedlikehold etc. som er foretatt de siste 10 årene. Det er også viktig att kjente mangler, skader på bygningen - eiendommen rapporteres. For eksempel: Fukt i kjeller eller våtrom, punkterte isolerglass, lekkasjer ved pipe eller takhatt, avvik i gulvflater eller andre bygningsdelers planhet, forhold med radongasser i grunn, for å nevne noe. Det er ønskelig att ovennevnte opplysninger blir satt opp skriftlig i en liste, gjerne skjematisk etter årstall, slik at takstmannen i ettertid kan benytte denne ved utfylling av takstdokumentet. Husk også årstall på de forskjellige byggingene og tilbyggene når de ble etablert.

User Signin
New Users
Ready to make a Booking?
Select the desired location & service then follow the prompts to select a date & time that is convenient for you.

After you choose a date & time, you will create an account with your details and complete the booking.

Your email address and password will then allow you to review, change and add appointments.

Map
Enter your starting address:
Send us a message Go to the Contact Us form.  Disclaimer  Privacy Policy  Terms & Conditions  Contact Us  Search 
All Rights reserved - ClickBook.net